Officiele opening MENA Global Recruitment - 100ste starter OHNW


Amsterdam, 18 mei 2010


"Zelfs in crisistijd kun je je droom realiseren"

Fatima-Zohra Aidani schreef op 18 mei jl. bij Ondernemershuis Nieuw-West haar bedrijf MENA Global Recruitment in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarmee ze tegelijkertijd de 100ste starter werd. Met haar bureau werft en selecteert Fatima-Zohra professionals voor gevestigde bedrijven en investeerders in de Golfstaten en Marokko, en regelt ze uitwisselingsprogramma's, stages en traineeships voor Nederlandse en Arabische studenten. Stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, Achmed Baâdoud, feliciteerde haar als eerste.


Stadsdeelvoorzitter roemt bedrijfsconcept 100ste starter ondernemershuis

In aanwezigheid van de stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, Achmed Baâdoud, schreef Fatima-Zohra Aidani op 18 mei jl. bij Ondernemershuis Nieuw West haar bedrijf in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het betekende de officiële start van haar bedrijf MENA Global Recruitment. Maar er was nog een reden voor vreugde: Fatima-Zohra mag zich de 100ste starter van het Ondernemershuis Nieuw West noemen. Baâdoud feliciteerde haar als eerste en sneed samen met haar de ondernemerstaart aan.


P e r s b e r i c h t

Ondernemershuis Nieuw West viert 100ste starter

Op dinsdag 18 mei neemt de 100ste starter van het Ondernemershuis Nieuw West,
Fatima-Zohra Aidani, de eerste felicitaties in ontvangst van stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, Achmed Baâdoud. Tevens schrijft zij dan officieel haar onderneming MENA Global Recruitment, in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam. Deze biedt tot 1 juni 2010 haar handelsregistertaken aan in het Ondernemershuis Nieuw West.
 

MENA Global Recruitment werft en selecteert ervaren en hoogopgeleide professionals uit de Benelux voor bedrijven en investeerders in de MENA-landen (het Midden-Oosten en Noord-Afrika). Daarnaast biedt het studenten uit de Benelux uitwisselingsprogramma’s, stages en traineeships aan in de MENA-landen. Studenten uit deze landen kunnen op hun beurt van dezelfde vorm van dienstverlening gebruikmaken in de Benelux. Onder begeleiding van Zakia Boucetta, bedrijfsadviseur van Ondernemershuis Nieuw West, is Fatima bij het begin begonnen: het schrijven van een ondernemingsplan en het regelen van de financiering. In deze tijd een zware klus. Met de nodige inspanningen kreeg ze uiteindelijk haar financiering rond via het Garantiefonds Microkrediet Amsterdam (GMA).

Het Ondernemershuis Nieuw West begeleidt startende en gevestigde ondernemers in het stadsdeel Nieuw-West. Het ondernemershuis is een initiatief van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West. Met dit initiatief willen zij de vaardigheden van ondernemers in het genoemde stadsdeel stimuleren en hen aanmoedigen hun talenten verder te ontplooien. Uit recent onderzoek* blijkt dat 44% van de klanten van de Amsterdamse ondernemershuizen daadwerkelijk een eigen bedrijf start. 94% van deze starters uit 2004 – 2009 bestond nog in 2009. 

* De dataverzameling hiervoor is in augustus 2009 uitgevoerd door TNS NIPO onder een representatieve steekproef van klanten van de Amsterdamse Ondernemershuizen in de periode
2004 - medio 2009.

Amsterdam, 3 mei 2010

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Els Ebels, uitvoeringsmanager Ondernemershuizen Amsterdam, (T) 020 – 589 29 30 of bezoek de portaalsite www.ondernemershuis.nl of www.zwind.nl.

De ondernemershuizen worden uitgevoerd door Zwind BV

Zwind (onderdeel van B&A Groep) is een bedrijf dat in opdracht van overheden en organisaties maatschappelijke vraagstukken oplost. Zwind voert re-integratieprojecten uit, adviseert en begeleidt (startende) ondernemers, begeleidt inburgeraars naar taalaanbieders, doet aan talentontwikkeling van risicojongeren en voert andere opdrachten uit in het Sociale Domein. Zwind voert projecten uit in het hele land en heeft in totaal bijna 130 medewerkers. Doel van alle projecten is om de burger de regie te geven over eigen leven.


MENA Global Recruitment assists you in your development and success